1 SONUÇ
Genelucek.org hk.

ucek.org hk.

Değerli coğrafya eğitimcileri, Bildiğiniz gibi Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK)’nin birincisi 2018’de Nevşehir’de, ikincisi 2019’da Eskişehir’de ve üçüncüsü 2021’de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde yapıldı. Dördüncüsü ise 7- 9 Ekim 2022’de Karabük Üniversitesi’nde yapılacaktır. UCEK Kongresini daha profesyonel ve yaygın hale getirmek için çalışma yürütüyoruz. Bu amaçla bağımsız bir site kurulmuş olup faaliyet ve etkinlikler bu site üzerinden …