Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (Bundan böyle “UCEK” olarak anılacaktır) kurulları, kongreye gönüllü olarak destek veren, önceki kongrelere gerek katılarak ve gerekse yaygınlaştırarak çalışan eğitim fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarından oluşmaktadır. UCEK Standartlarına uygun olarak bu kurullarda görev yapmak isteyen eğitim fakültelerindeki diğer coğrafya eğitimcileri de kurullarda görev almak üzere başvurabilirler.   

UCEK ONUR KURULU ÜYELERİ

(Alfabetik Sıra)

Prof. Dr. Adnan PINAR /Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Akif AKKUŞ / hasan Kalyoncu Üniversitesi

Prof. Dr. Cevdet YILMAZ / Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Hakkı YAZICI / Afyon Kocatepe Üniversitesi

Prof. Dr. Nevzat GÜMÜŞ / Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Ramazan ÖZEY / Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Ülkü ESER ÜNALDI / Gazi Üniversitesi

UCEK YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ

(Alfabetik Sıra)

Prof. Dr. Adem SEZER / Uşak Üniversitesi

Prof. Dr. Ali MEYDAN / Nevşehir Hacı bektaş Üniversitesi

Prof. Dr. Eyüp ARTVİNLİ / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Fatih AYDIN /Karabük Üniversitesi

Prof. Dr. Hakan KOÇ / Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Prof. Dr. Hilmi DEMİRKAYA /Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa CİN / Giresun Üniversitesi

Prof. Dr. Mücahit COŞKUN / Karabük Üniversitesi

Prof. Dr. Nazlı GÖKÇE / Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Yılmaz GEÇİT / Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Doç. Dr. Niyazi KAYA / Milli Eğitim Bakanlığı

UCEK ÖĞRETMEN İL TEMSİLCİLERİ